Výrobky

Věděli jste o různých typech směrových sloupků a jejich významu

Jako účastníci silničního provozu možná ani netušíte, že jsou různé směrové sloupky, které mají zvláštní význam a se kterými se lze setkat jak ve městě, tak i mimo něj. Pokud chcete vědět, jaké existují a co znamenají, čtěte dále.

Bílé směrové sloupky

Jsou užívány hlavně pro vymezení volné šířky, nebo dílní volné šířky pozemní komunikace. A to především mimo obec, kde se s nimi setkáte na mnoha místech. Pokud si nejste jisti, zda jste toto dopravní značení již viděli, tak si buďte jisti, že ano. Stačí říct jejich lidový název – patníky. Rázem je jasné, že tento typ zná opravdu každý.

Bílé-směrové-sloupky

Modré sloupky

I zde je prioritou vymezení šířky samotné vozovky. Ona modrá barva navíc značí, že se jedná o úsek, kde je poměrně časté náledí a toto je třeba vzít v potaz. Mnohdy jsou doplněny také odrazkami, a to ve stejné, tedy samozřejmě ve zmíněné v modré barvě.

Modré-sloupky

Červené sloupky

Nemusí být sice používány tak často, ale rozhodně existují. Mají svůj jasný význam. Mnozí v nich pro jejich barvu vidí určité upozornění na možné nebezpečí. I takto si je lze vysvětlit, jelikož se jedná o označení místa, kde dochází k zaústění účelné komunikace. Tedy kde se lesní nebo polní cesta napojuje na klasickou silnici. A z ní následně mohou vyjíždět různé lesní a polní stroje, traktory a mnoho dalších pomalých účastníků provozu.

Zelené-sloupky

Zelené sloupky

Jejich cílem je hlavně úprava provozu. A to tak, že jsou pomocí nich oddělovány jednotlivé jízdní pruhy, a to často tam, kde je třeba dosáhnout lepšího výsledku, než přinášejí obyčejné čáry. Stejně tak mohou být používány třeba i k oddělení cyklistického provozu, jelikož ten se stává stále běžnější součástí celé řady měst a tak je jasná, že ta dbají i na zvýšenou bezpečnost každého konkrétního cyklisty.