Nezařazené

Co získáte roletami den a noc


Rolety den a noc se staly módním trendem, ale nikoli zásluhou reklamní kampanÄ›, nýbrž pÅ™edevším pozitivními referencemi na základÄ› vlastních zkuÅ¡eností mnoha zákazníků. Co je na nich tak zajímavého, co je odliÅ¡uje od žaluzií a proÄ se usídlily v tolika domácnostech?

okno z pokoje

V Äem se liší rolety den a noc od hliníkových lamel

Více barev než elox – slitiny hliníku mají jednu úžasnou vlastnost – lze na jejich povrchu umÄ›le vytvoÅ™it ochrannou oxidaÄní vrstvu, která jej zároveň nádhernÄ› obarví. Tato technologie je známa pod názvem eloxování, ovÅ¡em eloxovaný hliník nemůže poskytnout tak jemné barevné odstíny, které se dají běžnÄ› zhotovit u rolet den a noc na francouzské okno . Navíc jsou hliníkové lamely pevné a zcela neprůsvitné, což také nÄ›kdy vytváří dojem násilnÄ› uzavÅ™eného prostoru. Rolety den a noc jsou naopak vzduÅ¡né, vytváří zcela pÅ™irozený estetický dojem, pokud je ovÅ¡em dobÅ™e sladíte s okolním prostÅ™edím.

moderní pokoj

Jiný typ zastínÄ›ní – pÅ™ednÄ› bychom mÄ›li naznaÄit, že mají s žaluziemi shodnou vlastnost – můžete je kompletnÄ› vytáhnout a tím zcela otevřít prostor sluneÄním paprskům. Žaluzie a rolety vÅ¡ak vytváří naprosto odliÅ¡ný způsob zastínÄ›ní, u žaluzií regulujete pouze šíři prázdného prostoru mezi naklopenými lamelami, zatímco rolety pÅ™ekrývají pruhy látky průsvitné a neprůsvitné, Äímž vzniká mnoho různých podob průniku svÄ›tla. ZastínÄ›ní roletami spíše pÅ™ipomíná letní soumrak, který více pÅ™ispívá k psychické pohodÄ›, než souvislá vrstva sklopených hliníkových lamel.

Dekorace – žaluzie v oknech příliÅ¡ dekorativní nejsou a vÄ›tÅ¡inou se je snažíme zakrýt Äi doplnit dalšími prvky. To u rolet den a noc není nutné, neboÅ¥ ony samotné vytváří dekorativní Å™eÅ¡ení v jakékoli koncepci obytných místností. Působí dobÅ™e nad kuchyňskou linkou, v koupelnÄ›, v obývacím i dÄ›tském pokoji a samozÅ™ejmÄ› i v ložnici.