Web

Snadné fungování datové schránky

Datová schránka je něco jako klasická schránka, ale v elektronické podobě. Díky ní přijímáte úřední dopisy od veřejné správy. Nemusíte tedy pro každý takový dopis stát nekonečné fronty na poště. Pokud datovou schránku máte, jsou orgány veřejné správy povinné Vám veškerou korespondenci posílat zde. Datovou schránku využívají nejen právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, ale také fyzické osoby, které nepodnikají. Výhodou této schránky je, že se k ní přihlásíte kdekoliv a také kdykoliv. Mezi další výhody patří ušetření Vašeho času a finančních prostředků. Jednoduchost fungování datové schránky

budova úřadu

Jak si zřídit datovou schránku

Zřízení datové schránky je velmi jednoduché. Pokud jste právnická osoba podnikající, zřízení u Vás probíhá automaticky zápisem právnické osoby do evidence. Přihlašovací údaje obdrží poštou. Pokud jste podnikající osoba nebo občan bez podnikání zřídí si datovou schránku na poště u přepážky Czech Point nebo elektronicky na podatelně ministerstva vnitra ČR. Při elektronickém podání je však nutné mít elektronický podpis. Správa datové schránky spadá pod Ministerstva vnitra ČR. Informační systém je poté pod správou České pošty. Přes datovou schránku zprávu přijímáte i odesíláte. Zpráva je považována za doručenou okamžikem Vašeho přihlášeni do datové schránky nebo po uplynutí 10 denní lhůty. Zřízení datové schránky je zcela zdarma.

komunikace dopisy

Jak odeslat zprávu v datové schránce

I odeslání zprávy v rámci datové schránky je velmi jednoduchá záležitost. Ve své datové schránce vyhledáte příjemce Vaši zprávy. Systém připojí k Vaši zprávě časové razítko, tedy informaci o čase odeslání. Systém poté zprávu dodá do datové schránky příjemce, kterého jste označili jako adresáta. Poté systém dá vědět adresátovi, že mu do datové schránky byla doručená nová zpráva například pomocí emailu.