Životní styl

Zákon oscilace nálad – jak ovlivňuje naše vztahy

Jedná se o cyklus nálad, který probíhá u každého z nás v rámci několika hodin, dnů, týdnů nebo i celého roku. Jde o skutečnost, která se projevuje zejména ve vztahu k druhém lidem a v tom, jak na nás druzí působí.

Tento zákon a jeho okolnosti je nutné vnímat zejména v mezilidských vztazích a při komunikaci s okolím. Ve vztazích se totiž někdy stává, že si právě tyto nálady a jejich změny vykládáme jinak, než tomu ve skutečnosti je. Někteří lidé tento zákon nechápou a myslí si, že je to něco, co způsobuje jejich okolí, např. partner.
velký duch

Vše se točí kolem pojmu punitivita – tedy to, koho neprávem trestáme za tyto změny nálad.

Lidé tzn. intropunitivní hledají příčinu vždy sami v sobě. Pak je druhý typ, tzv. extropunitivní, který za tyto skutečnosti vždy trestá okolí, nejčastěji své partnera.

Na základě špatné reflexe těchto náladových oscilací vznikají často různé paradoxní emoční reakce. Např. jelikož já sám mám pokleslou náladu, tak se mi nejlépe uleví, když ji přenesu na někoho jiného (např. na partnera). Paradoxní je tato reakce proto, že místo abych si svou špatnou náladu řešil sám v sobě a snažil se ji nepouštět dál, tak ji vmetu partnerovi do tváře a zatáhnu ho tak do svého negativního rozpoložení – což není správné.

Toto chování je zpočátku intuitivní, to znamená, že si jej neuvědomujeme. Je však potřeba si včas uvědomit, že to děláme, abychom mohli své způsoby změnit a začít své nálady řešit správně. Pokud překleneme tuto fázi možné změny a sebeuvědomění, můžeme dospět až do situace, kdy začneme tímto nesprávným paradoxním způsobem terorizovat partnera záměrně.
fantazie muže

Zmíněné špatné vypořádání se s náladami má potom negativní vliv zejména na partnerské vztahy a manželství. Může být počátečním zdrojem konfliktů mezi manželskými páry v prvním období po uzavření sňatku / nebo mezi partnery na počátku soužití.

Jak se proti těmto konfliktům bránit? Přemýšlet o svých náladách a zpracovávat si je efektivně ve svém nitru. Samozřejmě je dobré sdílet s partnerem / manželem, co nás trápí, ale neměli bychom na něj přenášet své psychické problémy.

Jaké jsou tedy pro to reálné techniky? Můžeme například předem upozornit, že máme náladu „na dvě věci“ a že s námi nebude řeč nebo možná nebudeme reagovat jako obvykle. A také je potřeba vždy vnímat náladu svého partnera – pokud se také necítí nejlépe, nejspíše by bylo dobré dávat si pozor na to, co řekneme, abychom nevyvolali zbytečnou hádku.