Web

Trestné činnosti napomáhá i zveřejňování intimních materiálů na Internetu. Častými oběťmi jsou děti.

Děti by měly být dobře informovány svými rodiči o tom, že Internet není jen bezpečné místo na hraní. Potulují se po něm i individua, která za přátele rozhodně nelze považovat. Dnes navíc můžeme směle konstatovat, že snad v České republice neexistuje mladý člověk, který by s Internetem nepřišel do kontaktu. Většina dětí školního věku má také svůj vlastní chytrý telefon nebo tablet a k Internetu se připojují buď přes Wi-Fi, nebo (děti movitějších rodičů) přes své vlastní mobilní tarify.
počítačová hra
Přitom se bezpečný pohyb po vlnách Internetu v rodinách většinou zanedbává. Buď rodiče s dětmi příliš nekomunikují a každý se uzavírá do svého rozdílného vnitřního světa, nebo něco takového nepovažují za podstatné. Doba, kdy dětem hrozilo nebezpečí maximálně cestou ze školy nebo ve výjimečných případech, kdy je sledoval nějaký zoufalec při pohybu venku, je dávno pryč.
zelené písmenka

Věnujte se svým dětem, měly by vědět, jaké nebezpečí číhá na Internetu

Velký problém představuje především sdílení intimních fotografií na různých sociálních sítích nebo webových stránkách, děti zpravidla neznají bezpečnou hranici a poskytují nejen o sobě, ale i o svém rodinném zázemí informace, kterých řada lidí může zneužít. Kybernetická šikana – vydírání jsou dnes běžnými praktikami, které často řeší i policie.
černá kápě
Děti také ve své naivitě mohou podlehnout lákavému finančnímu obnosu výměnou za fotky nahého těla a pedofilové si pak málokdy vystačí jen s tím. Pohlavnímu zneužívání jsou dnes děti vystaveny díky technice a především kvůli neopatrnosti sdílet svou intimitu mnohem víc, než tomu bylo v době, kdy Internet neexistoval.
Jistou osvětovou činností se zabývá trojice filmů s názvem Seznam se bezpečně!, vytvořil ji tým specialistů na žádost serveru Seznam. Klade si za cíl rozšíření povědomí o nebezpečí a především se věnuje prevenci. Ve filmu vystupují lidé, kteří s kybernetickou šikanou a pohlavním zneužíváním mají osobní zkušenosti.